WIC - Nutrition Information in Somali - Minnesota Dept. of Health

Nuujinta

Breastfeeding Information in Somali


Breastfeeding Information

Toddler nursing at mom's breast

Faa'iidoyinka Nuujinta Ilmaha
Benefits of Breastfeeding - Pregnant Card #1

Waxa aad la Kulmi doontid Usbuucyada ugu Horeeya
What to Expect in the First Weeks - Breastfeeding Card #1

Nuujinta Ilmahaago yar
Breastfeeding Your Baby - Infant Card #1

Faa'iidooyinka ku jira caanaha naaska kaliya oo la siiyo dhalaankaaga
(The Benefits of Exclusively Breastfeeding Your Baby - video)