Dookhyada Daawada COVID-19 - Minnesota Dept. of Health

Dookhyada Daawada COVID-19

10/13/2021

Difaacyada Jirka ee Monoclonal

Daawada Difaacyada Jirka ee Monoclonal ayaa loo adeegsan karaa dadka jira 12 sano iyo ka wayn oo miisaankoodu yahay ugu yaraan 88 rodol (40 kg) kuwaasoo khatar wayn ugu jira inay aad ugu xanuunsadaan caabuqa COVID-19, ayna ku jirto in isbitaal loo dhigo ama u dhintaan:

 • Si looga hortago in COVID-19 ku dhaco dadka la joogay ama khatarta wayn ugu jira inay la joogaan qof qaba COVID-19, sida dadka isla dagan halka xarun (tusaale, xarumaha kalkaalisada ama xabsiyada) halkaasoo COVID-19 uu ku faafaayo.
  Si ay ugu qalmaan, dadku:
  • Waa inaysan ahayn dad talaal buuxa ka qaatay COVID-19 ama
  • Aysan ahayn dad laga filaayo in jirkoodu abuuro difaac ku filan inuu si buuxda uga falceliya talaalka COVID-19 (tusaale, qof qaba xanuun daciifiya difaaca jirka, uuna ku jiro qof qaata daawooyinka difaaca jirka liida).

 • Daawaynta astaamaha fudud ilaa dhexe ee COVID-19. Si uu ugu qalmo, bukaanku waa in:
  • Laga helaa fayraska SARS-CoV-2.
  • Waa in laga joogaa 10 maalmood wax ka ayr markay biloowdeen astaamihiisa.
  • Aan la dhigin isbitaalka.

Hoos waxaad ka helaysaa liiska la aruushay ee xanuunnada khatarta gelinaaya qofka oo ay FDA u abuurtay daawada difaacyada Jirka ee Monoclonal iyo liiska xanuunnada khatarta ku gelinaaya ee ay samaysay CDC. Liiskaan kuma jiraan dhammaan xanuunnada caafimaad ama ciladaha keeni kara in qof noqdo mid khatar wayn ku jira:

 • Kansarka
 • Xanuunka daran ee kalyaha (tusaale, in qofku ku jiro kalyo sifayn, xanuunka minka kalyaha)
 • Xanuunka daran ee sanbabada (tusaale, COPD, neefta, cystic fibrosis)
 • Ciladaha dhalmada
 • Xusuus luminta (tusaale cudurka Alzheimer's) ama xanuun kale oo dhanka maskaxda ah
 • Sonkoroowga
 • Naafonimo
 • Xanuunka maskaxda
 • Xanuunnada hide sidaha ama dheef shiidka (tusaale, ciladaha koromasoonka, xanuunnada unugyada tamarta dhaliya)
 • Inaad qabto ku tiirsanaanta tignooloojiyada caafimaadka (tusaale, makiinad ku neefsiga (tracheostomy), tuubo ku quudin (gastrostomy), ama cadaadiska hawa-siinta wanaagsan [ee aan la xariirin COVID-19])
 • Xanuunada wadnaha (tusaale xanuunka halbawlaha Wadnaha, wadno istaaga uu keeno xidid xiranka, dhiigkarka)
 • Xaalada difaaca daciifay (tusaale HIV/AIDS, leukemia, talaalka xubin adke ah ama dhiig, daawada steroid, ama daawooyinka kale ee daciifiya nidamakaaga difaaca jirka)
 • Xanuunka beerka (tusaale, xanuunka baruurta beerka, cirrhosis)
 • Xanuunnada kobaca neerfaha (tusaale, xanuunka gariirka)
 • Waayeel ah (tusaale 65 sano iyo kasii wayn)
 • Cayilka daran ama buurnaanta saa'idka ah (tusaale, dadka waawayn ee leh BMI ka badan 25 kg/m2)
 • Bukaan kasoo jeeda dadka Madoowga ama African Ameerikaanka ah; Hisbaanig ama Laatiin; Aasiyaan; Hawaiian ama Pacific Islander dhalad ah; ama Hindi Ameerikaan ah ama Alaska Dhalad ah
 • Uurka
 • Cudurka dhiig shubanka (Sickle cell) ama thalassemia
 • Sigaar cabida, hadda ama waagii hore
 • Faali
 • Xanuunka isticmaalka maandooriyaha

La hadal dhakhtarkaaga ama adeeg bixiye kale oo caafimaad daawooyinka kugu haboon, ayna ku jiraan haddii aad qabto xanuunno kale oo caafimaad oo aan ku jirin liiska kore.

Daawada COVID-19 (PDF)
Xogta Kooban ee buuga marka difaacyada Jirka ee Monoclonal loo adeegsadaa in looga hortago laguna daaweeyo COVID-19.

Difaacyada jirku waa barootiino jirka dadku sameeyo si uu uga hortago fayrasyada, sida fayraska sababa COVID-19. Difaacyada jirka ee lagu sameeyo shaybaadhka ayaa aad ula mid ah difaacyada caadiga ah si loo yareeyo cadadka fayraska ku jira jirkaaga. Waxaa loogu yeeraa difaacyada Jirka ee Monoclonal.

Difaacyada jirka ayaa lagu duri karaa xididka (IV) ama waxaa cidbad ahaan loogu shubi karaa maqaarka (SQ). Difaacyada jirka waxaa keliya qofka lagu siin karaa xarumaha adeeg bixiyaasha caafimaadku ay degdeg ku heli karaan daawada si ay u daaweeyaan cilado kasta oo yimaada ayna heli karaan nidaamka caafimaadka ee degdega ah, haddii loo baahdo.

Daawada difaaca jirka ee Monoclonal oo ku jirta daawada bamlanivimab iyo etesevimab, REGEN-COV (casirivimab iyo imdevimab), ama sotrovimab ayaa la siiyaa dadka laga helay COVID-19 qabana astaamaha fudud ama dhexdhexaadka ah. Waxaa intaas dheer, daawada difaaca jirka ee monoclonal oo ku jirta daawada bamlanivimab iyo etesevimab ama REGEN-COV (casirivimab iyo imdevimab) ayaa la siin karaa dadka la joogay ama khatarta wayn ugu jira inay la joogaan qof qaba caabuqa COVID-19. Daawooyinkaan waxa ogolaaday U.S. Food and Drug Administration (FDA, Maamulka Cuntada iyo Daawada Maraykanka) asagoo adeegsanaaya Ogolaanshaha Isticmaalka Degdega ah (EUA) ayadoo tijaabooyinka caafimaadku ay wali raadinayaan waxtarka iyo badqabka daawada.

Xaashida xogta bukaanka, waalidiinta, iyo daryeelayaasha

Bamlanivimab iyo etesevimab

REGEN-COV™ (casirivimab iyo imdevimab)

Sotrovimab

Tijaabooyinka caafimaadka ee sadexda daawo ee difaacyada Jirka ee Monoclonal ayaa muujiyay hoos u dhac ku yimid dadka isbitaallada la dhigo iyo booqashooyinka qolka xaalada degdega ah iyo hoos u dhaca cadadka fayraska ku jira qofka uu ku dhaco cudurku. Tijaabooyinka ayaa wali socda.

Daawada difaaca jirka ee Monoclonal ayaa lahaan karta cilado ka dhasha. Ciladaha ugu badan ee lasoo sheegay waxaa kamid ah:

 • Daawada bamlanivimab/etesevimab: Lalabo, dawakhsanaan, cuncun, finan.
 • Daawada casirivimab/imdevimab: Lalabo, matag, sonkorta badan ee dhiiga, burukiito.
 • Daawada sotrovimab: qandho, finan, iyo shuban

Dhibaatooyinka ka dhasha daawo kasta oo laga qaato xididka waxaa ku jiri kara xanuun kooban, dhiig bax, nabar ku hara maqaarka, dikaan, barar, iyo caabuq ku dhici kara meesha cirbada lagaaga muddo. Waxaa intaas dheer, sabab la xariirta in daawooyinka bamlanivimab/etesevimab casirivimab/imdevimab, iyo sotrovimab ay yihiin daawooyin difaaca jirka ah, waxay saamayn karaan jawaabta uu difaaca jirku ka baxsho caabuqyada mustaqbalka ee leh fayraska SARS-CoV-2, oo ah fayraska sababa COVID-19, ama waxay saamayn karaan jawaabta difaacaagu ka baxsho talaalka COVID-19.

Xasaasiyaadka ay ku jiraan xasaasiyaadka carada (sida cuncunka ama jariiracada) iyo anaphylaxis ayaa lagu arkay tijaabooyinka caafimaad ee daawooyinka casirivimab/imdevimab, bamlanivimab/etesevimab, iyo sotrovimab.

Xasaasiyaadkaan ayaa aad dhif u ah dhammaan dadka lagu arkayna si guul leh ayaa loo daaweeyay loona xaliyay cilada. Tijaabooyinka caafimaadka ayaa socda si loo qiimeeyo waxtarka iyo badqabka daawada difaaca jirka. Waa suuragal inaan dhammaan khataraha la aqoon wali.

Ma naqaano wali haddii ay badqab u leedahay adeegsiga daawada difaaca jirka markaad uur leedahay. Haweenka uurka leh ama naaska nuujinaaya waa inay la hadlaan dhakhtarkooda ama adeeg bixiyahooda caafimaadka. Ma jirto xog laga hayo jiritaanka difaacyada jirka ee shaybaadhku sameeyo oo ku jira aadamaha ama caanaha noolaha, saamaynada ay ku leeyihiin dhalaanka la naasnuujinayo, ama saamaynada ay ku leeyihiin soo saarka caanaha.

CDC: Considerations for Newborns and Breastfeeding
Tixgelinta Ilmaha dhashay iyo Naas Nuujinta

Wali ma naqaano waxtarka talaalladu u leeyihiin qof horay u qaatay daawada difaaca jirka oo loo siiyo caabuqa COVID-19, ama in daawada difaaca jirku ay faragelin karto jawaabta difaaca gaarka ah ee jirkaaga ka baxsho talaalka. Markaad qaado caabuqa COVID-19, waxaa aad dhif u ah inaad markale qaado sadex bilood kadib markaas. Marka, haddii aad cunto daawada difaaca jirka, waa inaad dib u dhigtaa talaalka muddo sadex bilood ah si aad u taxadarto.

Waa muhiim inaad ogaato in haddii aad horay u qaadatay talaalka COVID-19, wali waad u qalantaa daawada difaaca jirka. Waxaa lagugu daawayn karaa daawada difaacyada Jirka ee Monoclonal haddii aad qaatay hal ama labo kuuro oo talaalka ah. Haddii aad keliya qaadatay hal kuuro oo talaalka kamid ah, waa inaad dib u dhigtaa qaadashada kuurada labaad muddo sadex bilood ah kadib daawada, laakiin qasab maaha inaad dib u biloowdo talaalka mar labaad.

CDC: Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States
Tixgelinnada Cafimaad ee Ku meel Gaarka ah ee Adeegsiga Talaallada COVID-19 ee mRNA oo hadda Laga Ogolaaday Maraykanka

Dawlada federaalka ayaa daawada difaaca jirka si lacag la'aan ugu qaybisay bukaannada. Hase yeeshee, isbitaallada qaar ayaa qarashka bixinta daawada ka codsaday shirkadaha caymiska. Gobalka Minnesota wuxuu ka shaqaynayaa xaqiijinta in goob kasta oo bixisa daawada difaaca jirka lagu aqoonsado shabakada ayna lahaato caymis. Hase yeeshee, haddii lagugu daaweeyay xarunta daryeelka caafimaadka oo ka baxsan shabakadaada caadiga ah, waa suuragal in aad bixiso qarash dheeraad ah oo keebkaaga ah (tusaale, haddii booqashada Oonleenka ah ee caafimaadka ay muhiim u noqoto xaqiijinta u qalmida). Xog dheeraad ah oo ku saabsan daboolida caymiska ee daawooyinka difaaca jirka ayaa laga heli karaa:
CMS: Coverage of Monoclonal Antibody Products to Treat COVID-19 (PDF)
Daboolida qarashka Daawooyinka Difaacyada Jirka ee Monoclonal si loogu daaweeyo COVID-19

Health Resources & Services Administration (HRSA): Uninsured Patient COVID Services Poster (PDF)

Sidee ayaan ku heli karaa daawada difaacyada Jirka ee Monoclonal?

Minnesota Resource Allocation Platform (MNRAP, Nidaamka Qoondaynta Adeegyada Minnesota) ayaa ah aalad oonleen ah oo isku-xirta dadka iyo adeeg bixiyaasha daryeelka caafimaadka daawooyinka COVID-19. Dadka, daryeelayaashooda, ama adeeg bixiyaashooda daryeelka caafimaadka ayaa u adeegsan kara MNRAP inay helaan daawooyinka la heli karo, inay qofka caawinayaan iyo inkale, iyo haddii qofku awoodo inuu daawada helo.

Haddii qof qaato daawada COVID-19, MNRAP ayaa xogta gudbinaysa ayadoo wakiil ka ah barnaamijka siinaysana xarunta daryeelka caafimaadka oo dadka siin karta. Go'aanka kama danbaysta ah ee ku aadan haddii qof uu heli karo daawada ayaa ku xiran adeeg bixiyaha caafimaadka ee xarunta caafimaadka.

Nidaamka Qoondaynta Adeegyada Minnesota ee Daawada COVID-19 ee (MNRAP)

Remdesivir iyo convalescent plasma

Dookhyadaan daawada ayaa caadiyan la siiya dadka aadka ugu xanuunsada COVID-19 ee u baahan in isbitaal la dhigo.

Wixii xog dheeraad ah, booqo combatCOVID: Available COVID-19 Treatment Options (Dookhyada Daawada COVID-19 ee la heli karo).

Updated Monday, 25-Oct-2021 13:57:36 CDT