Nuujinta - Minnesota Department of Health

Nuujinta

Breastfeeding Information - Somali


Breastfeeding Information

Toddler nursing at mom's breast

Faa'iidooyinka ku jira caanaha naaska kaliya oo la siiyo dhalaankaaga
The Benefits of Exclusively Breastfeeding Your Baby - YouTube video

Miyaad Kafakaraysaa Naas Nuujinta? (PDF)
Thinking about Breastfeeding?

Bilaabida Nas Nuujinta (PDF)
Getting Started with Breastfeeding

Naas Nuujinta: Quudinta Iskudhafka Ah (PDF)
Combination Feeding

Bilaha Koobaad ee Naas Nuujinta (PDF)
First Months of Breastfeeding

Naas Nuujinta: Aabayaashu Waa Muhiim (PDF)
Dads Are Important

Naas Nuujinta: Hooyooyinka oo Caawinaaya Hooyooyinka Kale (PDF)
Moms Helping Moms

Nafaqada Haweenka Naaska Nuujinaaya (PDF)
Nutrition & Breastfeeding

Naas Nuujinta Ilmo Wayn (PDF)
Breastfeeding an Older Baby

Naas Nuujinta: Kulaabashada Shaqada Ama Dugsiga (PDF)
Returning to Work or School

Back to Top

Updated Wednesday, 13-Feb-2019 14:04:29 CST