Af Soomaali - Minnesota Department of Health

Af Soomaali

Information in Somali


MN WIC Program

Somali baby

Macluumaadka u-qalmitaanka - Kuwaas oo ay u gudbin
Eligibility Information in Somali

Dumarka Uurka leh (Pregnant)
Nuujinta (Breastfeeding)
Dhalmada Kadid (Postpartum)
Ilmaha Caano nuuga ah (Infants)
Caruurta (Children)
Nafaqada Guud (General Nutrition)

 

Dumarka Uurka leh (Pregnant)

Cunista Cunto Wanaagsan Inta aad Xaamilada Tahay (PDF)
Eating Well during Pregnancy

Tilmaamaha Caafimaadka Haweenka Uurka Leh (PDF)
Health Tips for Pregnant Women

Kkororka Miisaan Caafimaad eh Inta aad Xaamilada Tahay (PDF)
Healthy Weight Gain during Pregnancy

Wadna Garaac Iyo Calool Xanuun Inta aad Xaamilada Tahay (PDF)
Heartburn & Upset Stomach during Pregnancy

Lalabo Iyo Matag Inta aad Xaamilada Tahay (PDF)
Nausea & Vomiting during Pregnancy

Feetamiinka Hoyada (PDF)
Prenatal Vitamins

Back to Top

Ilmaha Caano nuuga ah (Infants)

Masaasad Siinta Cunugaaga (PDF)
Bottle Feeding Your Baby

Quudinta Masaasada ee Tuubada Yar (PDF)
Paced Bottle Feeding

3 Bilood ee Ugu Horaysa (PDF)
The First 3 Months

Koobka Koobaad ee Cunuga (PDF)
Baby's First Cup

Difaac Ilkaha Ilmaha (PDF)
Protect Baby Teeth

Kagoynta Cunuga Masaasada (PDF)
Weaning from the Bottle

Cuntada Faraha Lagu Cuno ee Ilmaha (PDF)
Finger Foods for Baby

Quudinta Ilmo da Wayn ah (PDF)
Feeding an Older Infant

Barashada Cuntooyinka Adag (PDF)
Introducing Solid Foods

Doorashada Hilibka Iyo Cuntada Adag (PDF)
Choosing Meats & Textures

Cuntada Guriga Lagu Sameeyo ee Ilmaha (PDF)
Homemade Foods for Baby

Back to Top

Caruurta (Children)

Oomateedka Cunuga (PDF)
A Child's Appetite

Dooro Saxan Caafimaad Qaba Oo Caruurta Loogu Talagalay (PDF)
Choose a Healthy Plate for Kids (PDF)

Cuntooyinka Fudud ee Caruurta (PDF)
Easy Toddler Meals (PDF)

Quudin Kalsooni Leh (PDF)
Feed with Confidence (PDF)

Farxad, Caafimaad, Firfircooni (PDF)
Happy, Healthy, Active (PDF)

Oon Aya Ihaayo (PDF)
I Am Thirsty (PDF)

Cuntooyinka Fudud ee Caruurta (PDF)
Snacks for Kids (PDF)

Hawlaha Joogtada Ah ee Xiliga Cuntada (PDF)
Mealtime Routines (PDF)

Doorashada Cunto Gaar Ah (PDF)
Picky Eaters (PDF)

Back to Top

Nafaqada Guud (General Nutrition)

Khamriga, Tubaakada Iyo Daroogooyinka Kale (PDF)
Alcohol, Tobacco and Other Drugs

Cunista Tiro Badan: Dhuux (PDF)
Eating More: Iron

Qaadashada Cadad Badan: Feetamiin D (PDF)
Getting More: Vitamin D

Cunista Tiro Badan: Miro Iyo Khudaar (PDF)
Eating More: Fruits & Vegetables

Kuraaxayso Cuntooyinka Qoyska (PDF)
Enjoy Family Meals

Caafimaad Qab Kujoog (PDF)
Stay Healthy

Tilmaamaha Kordhinta Miisaankaaga (PDF)
Weight Gain Tips

Back to Top

Updated Tuesday, 12-Feb-2019 13:27:39 CST