Cudurka Koronafayras 2019 (COVID-19) - Minnesota Dept. of Health

Cudurka Koronafayras 2019 (COVID-19)

Cudurka fayraska korona 2019 (COVID-19) waa cudur neef mareenka ku dhaca. Waxaan wali baraneynaa waxyaabo cusub oo ku saabsan COVID-19. Halkan waxaa ku yaal xoogaa macluumaad ah oo ay tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan COVID-19 si looga caawiyo ilaalinta bulshadaada.

Qof kasta oo da' kasta jira wuu qaadi karaa cudurka. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ka xanuun darnaadaan kuwa kale. Dadka qaba COVID-19 way qaadsiin karaan dadka kale, xitaa haddii aysan xanuun dareemayn.

Astaamaha

Dadka qaar ee qaba infekshanka COVID-19 way yara xanuunsadeen. Qaarkoodna aad ayey u xanuunsadeen. Astaamaha qaarkood ayaa ah:

 • Qandho
 • Qufac
 • Neefta oo yaraata
 • Qarqaryo
 • Madax xanuun
 • Murqo xanuun
 • Cune xanuun
 • Daal
 • San cabur ama sanka oo dareera
 • Dhadhanka ama urta oo luma

Astaamaha kale ee aan badnayn waxaa ka mid ah astaamaha caloosha sida lallabbo, matag, ama shuban.

Is-baar hadii aad xanuun dareento. Si aad u hesho goob baaritaan oo kuugu dhow, booqo melaha baritaanada ee COVID-19-ka.

Wac daryeel caafimaad bixiyahaaga haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad ka walwalsan tahay astaamahaaga.

Ilaali naftaada iyo bulshadaada

Iska yaree khatarta aad ugu jirran karto ama ku faafin karto COVID-19.

Tallaalka qaado. Qof kasta oo reer Minnesota ah oo jira 12 ama ka weyn ayaa heli kara tallaal bilaash ah.

 • Raadi Goobaha Tallaalka oo qabso ballan. Waxaad awoodi kartaa inaad iska tallaasho ballan la'aan meelaha qaarkood.
 • Laba qaadasho (qiyaas) ayaa loo baahan yahay oo loogu talagalay tallaalka COVID-19 ee Pfizer iyo Moderna, laakiin keliya hal qaadasho (qiyaas) ayaa loo baahan yahay Johnson & Johnson.
 • Mar alla markii aad qaadatid qiyaastaada ugu dambeysa, waxay ku qaadataa laba toddobaad jirkaaga inuu dhiso difaac (si buuxda u tallaalan).

Haddii aadan tallaalnayn (oo ay ku jiraan carruurta):

 • Xidho maskaraha gudaha melaha ganacsiga, goobaha dadweynaha, iyo goorta aad ka ag dhowaato dadka ka soo jeeda guryaha kale, iyo sidoo kale bannaanka marka aanad ka fogaan karin ugu yaraan 6 fuud dadka kale.
 • Ka fogow ugu yaraan 6 fuud dadka ka soo jeeda guryaha kale.

Tallaalnow ama ha tallaalnaan, Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay si adag ugu talineysaa inaad:

 • Dhaqda gacmahaaga marwalba.
 • Raacdo tilmaamaha ku saabsan joogitaanka guriga (karantiil) haddii aad la kulantay qof qaba COVID-19. Dadka si buuxda u tallaalan looma baahno inay is-karantiilaan xaaladaha badankood.
 • Guriga joog haddii aad jiran tahay.
 • Raac talooyinka baaritaanka marka aad safreyso, ama aad leedahay astaamaha COVID-19, ama aad u baylah noqoto COVID-19.
 • Guriga ka soo qasho gal haddii ay suurtagal tahay.

Wax dheeri ah baro

Ka hel macluumaadka ugu dambeeya ee COVID-19 shabakadahaan:

Talaalka

Qoraalka Su`aalaha Inta badan la Isweydiiyo ee ku Saabsan Sida Talaallada COVID-19 loo Sameeyo (PDF)

Tallaalka COVID-19: Qoraalka Waxaad filan karto (PDF)

Waxa Aad Filanayso: Qoraalka Helitaanka Xarumaha Talaalka ee Gobalka Minnesota (PDF)

Qoraalka Muhiimada Qaadashada Kuuradaada Labaad ee Tallaalka COVID-19 (PDF)

Wixii macluumaadka halkan ka daabaco

Waxa ay tahay inaad samayso intaad sugayso natiijooyinka baaritaankaaga Waxa ay tahay inaad samayso intaad sugayso natiijooyinka baaritaankaaga (PDF)
Hawlaha Bulshada ee Badqabka ah. Hawlaha Bulshada ee Badqabka ah (PDF)
>Waxa Natiijooyinka Baarintaankaaga COVID-19 Ka Dhigan Yihiin Waxa Natiijooyinka Baarintaankaaga COVID-19 Ka Dhigan Yihiin (PDF)
How to safely wear a mask by washing hands, only handling the ear straps or ties, and washing between uses. Sida Badbaadada Leh ee Loo Xirto Maaskarahaaga (waji daboolka) (PDF)
Isku-diyaarinta COVID-19 Isku-diyaarinta COVID-19 (PDF)
Fayraska dadku uma kala soocna, Innaguna ma aha inaan dadka kala soocno. Fayraska dadku uma kala soocna, Innaguna ma aha inaan dadka kala soocno. (PDF)
Baaritaan Caafimaad. Baaritaan Caafimaad (PDF)

Waxa Ay Tahay in La Sameeyo Ama Aan La Samayn Maaskaraha COVID-19 ee Ardayda (PDF)

Qoraalka Waxa ay tahay Inaad Samayso Haddii aad Jirato - Loogu Talagalay Ardayda (PDF)

Hab-dhaqannada Ugu Fiican ee Maaskaraha COVID-19 (PDF)

Baaritaanka COVID-19 (PDF)

Qoraalka Sida Loo Qaado Tijaabada Calyada Guriga lagu sameeyo (PDF)

Waxa aad Filanayso: Qoraalka Booqashada Bata Baaritaanka Candhuufta ee COVID-19 (PDF)

Qoraalka Sahanka Kiis Baarista Onlaynka ee COVID-19 (PDF)

Astaamaha COVID-19 ee PSA (PDF)

In Guriga lagu Daaweeyo Astaamaha COVID-19 (PDF)

Ha daahin daryeelka xaaladaha degdegga ah (PDF)

Dhaqso Ugu Dhaqaaq Si aad U Hesho Daawooyinka COVID-19 - Qoraal (PDF)

Sida uu COVID-19 ugu faafo bulshooyinka (PDF)

Kala Fogaansha Bulshada (PDF)

Caafimaadka Maskaxda (PDF)

Ogaysiinta Adeegga Dadwaynaha (PSA) Tallaalada Carruurnimada Muddada Lagu Jiro Safmareenka COVID-19 (PDF)

Sida loo dhaqdo gacmahaaga (PDF)

Ku nadiifinta gacmaha nadiifiyaha gacmaha (PDF)

Updated Wednesday, 15-Sep-2021 14:08:34 CDT