Cudurka Koronafayras 2019 (COVID-19) - Minnesota Dept. of Health

Cudurka Koronafayras 2019 (COVID-19)

Cudurka fayraska korona 2019 (COVID-19) waa cudur neef mareenka ku dhaca. Waxaan wali baraneynaa waxyaabo cusub oo ku saabsan COVID-19. Halkan waxaa ku yaal xoogaa macluumaad ah oo ay tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan COVID-19 si looga caawiyo ilaalinta bulshadaada.

Qof kasta oo da' kasta jira wuu qaadi karaa cudurka. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ka xanuun darnaadaan kuwa kale. Dadka qaba COVID-19 way qaadsiin karaan dadka kale, xitaa haddii aysan xanuun dareemayn.

Astaamaha

Dadka qaar ee qaba infekshanka COVID-19 way yara xanuunsadeen. Qaarkoodna aad ayey u xanuunsadeen. Astaamaha qaarkood ayaa ah:

 • Qandho
 • Qufac
 • Neefta oo yaraata
 • Qarqaryo
 • Madax xanuun
 • Murqo xanuun
 • Cune xanuun
 • Daal
 • San cabur ama sanka oo dareera
 • Dhadhanka ama urta oo luma

Astaamaha kale ee aan badnayn waxaa ka mid ah astaamaha caloosha sida lallabbo, matag, ama shuban.

Is-baar hadii aad xanuun dareento. Si aad u hesho goob baaritaan oo kuugu dhow, booqo melaha baritaanada ee COVID-19-ka.

Wac daryeel caafimaad bixiyahaaga haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad ka walwalsan tahay astaamahaaga.

Ilaali naftaada iyo bulshadaada

Iska yaree khatarta aad ugu jirran karto ama ku faafin karto COVID-19.

Tallaalka qaado. Qof kasta oo reer Minnesota ah oo jira 12 ama ka weyn ayaa heli kara tallaal bilaash ah.

 • Raadi Goobaha Tallaalka oo qabso ballan. Waxaad awoodi kartaa inaad iska tallaasho ballan la'aan meelaha qaarkood.
 • Laba qaadasho (qiyaas) ayaa loo baahan yahay oo loogu talagalay tallaalka COVID-19 ee Pfizer iyo Moderna, laakiin keliya hal qaadasho (qiyaas) ayaa loo baahan yahay Johnson & Johnson.
 • Mar alla markii aad qaadatid qiyaastaada ugu dambeysa, waxay ku qaadataa laba toddobaad jirkaaga inuu dhiso difaac (si buuxda u tallaalan).

Haddii aadan tallaalnayn (oo ay ku jiraan carruurta):

 • Xidho maskaraha gudaha melaha ganacsiga, goobaha dadweynaha, iyo goorta aad ka ag dhowaato dadka ka soo jeeda guryaha kale, iyo sidoo kale bannaanka marka aanad ka fogaan karin ugu yaraan 6 fuud dadka kale.
 • Ka fogow ugu yaraan 6 fuud dadka ka soo jeeda guryaha kale.

Tallaalnow ama ha tallaalnaan, Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay si adag ugu talineysaa inaad:

 • Dhaqda gacmahaaga marwalba.
 • Raacdo tilmaamaha ku saabsan joogitaanka guriga (karantiil) haddii aad la kulantay qof qaba COVID-19. Dadka si buuxda u tallaalan looma baahno inay is-karantiilaan xaaladaha badankood.
 • Guriga joog haddii aad jiran tahay.
 • Raac talooyinka baaritaanka marka aad safreyso, ama aad leedahay astaamaha COVID-19, ama aad u baylah noqoto COVID-19.
 • Guriga ka soo qasho gal haddii ay suurtagal tahay.

Wax dheeri ah baro

Ka hel macluumaadka ugu dambeeya ee COVID-19 shabakadahaan:

Talaalka

Talaallada COVID-19: Waxa ay tahay inay ogaadaan kuraydu (PDF)

Qoraalka Su`aalaha Inta badan la Isweydiiyo ee ku Saabsan Sida Talaallada COVID-19 loo Sameeyo (PDF)

Qoraalka Muhiimada Qaadashada Kuuradaada Labaad ee Tallaalka COVID-19 (PDF)

Waa maxay cirbadaha Xoojinta waxtarka talaalka COVID-19? Qoraalka (PDF)

Maxay tahay sababta ay dadku u qaadanayaan talaalka COVID-19 haddii aan u baahan nahay cirbad xoojin ah? (PDF)

Tallaalka COVID-19: Qoraalka Waxaad filan karto (PDF)

Waxa Aad Filanayso: Qoraalka Helitaanka Xarumaha Talaalka ee Gobalka Minnesota (PDF)

Wixii macluumaadka halkan ka daabaco

Daawada COVID-19 Daawada COVID-19: Difaaca Jirka Monoclonal (PDF)
Daawooyinka COVID-19: Daawooyinka kahortagga fayraska Daawooyinka COVID-19:Daawooyinka kahortagga fayraska (PDF)
Daawooyinka COVID-19: Evusheld Daawooyinka COVID-19: Evusheld (PDF)
Sida Qaab Amaan ah Loogu Xidho Maaskaro Sida Qaab Amaan ah Loogu Xidho Maaskaro (PDF)
Kahortag fiditaanka noocyada COVID-19 waqtiga safarka Kahortag fiditaanka noocyada COVID-19 waqtiga safarka (PDF)
Fayraska dadku uma kala soocna, Innaguna ma aha inaan dadka kala soocno. Fayraska dadku uma kala soocna, Innaguna ma aha inaan dadka kala soocno. (PDF)
Meeshaan ka dhig meel ammaan u ah carruurteena Meeshaan ka dhig meel ammaan u ah carruurteena (PDF)
Haddii aad qabto wax kamid ah astaamahaan, JOOGSO! Haddii aad qabto wax kamid ah astaamahaan, JOOGSO! (PDF)
Baaritaan Caafimaad. Baaritaan Caafimaad (PDF)

Qoraalka Sida Loo Qaado Tijaabada Calyada Guriga lagu sameeyo (PDF)

Waxa aad Filanayso: Qoraalka Booqashada Bata Baaritaanka Candhuufta ee COVID-19 (PDF)

Waxa Ay Tahay in La Sameeyo Ama Aan La Samayn Maaskaraha COVID-19 ee Ardayda (PDF)

Qoraalka Waxa ay tahay Inaad Samayso Haddii aad Jirato - Loogu Talagalay Ardayda (PDF)

Astaamaha COVID-19 ee PSA (PDF)

In Guriga lagu Daaweeyo Astaamaha COVID-19 (PDF)

Ha daahin daryeelka xaaladaha degdegga ah (PDF)

Sida uu COVID-19 ugu faafo bulshooyinka (PDF)

Caafimaadka Maskaxda (PDF)

Sida loo dhaqdo gacmahaaga (PDF)

Ku nadiifinta gacmaha nadiifiyaha gacmaha (PDF)

Updated Tuesday, 17-May-2022 15:22:41 CDT